Birebir (single-hand) Yelken Eğitimi

  • Programa katılım için Temel Yelken ve Pratik Yelken Programlarının tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • Bu eğitim programında kendi teknenizi veya kiralama yapacağınız tekneyi tek başınıza kıyı seyri yapabilecek şekilde kullanma becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.
  • Program boyunca tek başınıza limandan ayrılma-yanaşma, tekne bağlama detay ve teknikleri, gece seyri ve navigasyon uygulamaları gibi konulara ağırlık verilmektedir.