İLERİ YELKEN EĞİTİM PROGRAMI

  • Programa katılım için Temel Yelken ve Pratik Yelken Programlarının tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • Program boyunca katılımcılara balon yelken kullanımı ve ileri yelken trimlerinin öğretilmesinin yanı sıra, ekip olarak çalışma, kriz çözme, taktik belirleme gibi konular üzerinde de durulacaktır.
  • Program sonunda yarış sırasınca gerekebilecek tüm bilgi ve deneyimlerin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.